L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 
L.k.o.k. biogrāfija

LKOK nr 3/1221: Eduards Bruže-Bružis

LKOK nr.3/1221

Bruže-Bružis, Eduards


Kapitāns 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulkā.


* 1889. g. 23. martā Asares pagastā.

+ 1952. g. 26. aprīlī izsūtījumā Sibīrijā.

[]

Apbalvots par 1917. g. 19. augusta cīņu Dragūnu-Lindberģu māju rajonā.1944. g. rudenī izsūtīts uz Sibīriju. Kara tribunāls notiesāja uz 15 gadiem.


LKO 
SVAN  VLAD 

BRUŽIS (arī BREŽE) EDUARDS Andreja dēls
Bij. 6. Tukuma latv. strēln. pulka štabskapitāns.

Ordenis piešķirts 1922. gadā

Dzimis 1889. g. 23. martā Asares pag. Lopkopības instruktors.

Krievu armijā iesaukts 1914. g., beidzis karaskolu. Dibinoties latv. strēln. formējumiem, ieskaitīts 6. Tukuma latv. strēln. bataljonā, vēlākajā pulkā. Piedalījies kaujās, apbalv. ar Annas IV šķ., Vladimira IV šķ. ordeņiem, sasniedzis štabskapitāna pak. Armiju atstājis 1917. g. 4. dec.

1917. g. 19. aug. pie Mazās Juglas, kad vācieši pārrāva fronti Dragūnu-Lindbergu raj., B. ar savu rotu devās pretuzbrukumā, izraisīja pretinieka rindās apjukumu un deva mūsu daļām iespēju atkāpties uz jaunām pozīcijām, tā izglābdams no sagrāves 6. Tukuma kājn. pulka 1. bataljonu.

20. gados dienējis robežapsardzē, Ilūkstes apr. 3. iecirkņa robežkontrolieris, 12. Ilūkstes aizsargu pulka bataljona komandieris līdz 1927. g. janv., kad pārcelts par Valkas apr. 2. robežapsardzības iecirkņa priekšnieku. 2. pasaules kara beigās dzīvojis Asares pag. Brāžos, zemkopis.

1944. g. rudenī arestēts. 1945. g. 16. janv. Rīgas garnizona kara tribunāls notiesāja B. uz 15 gadiem (KPFSR KK 58-la). Izsūtīts uz Sibīriju, kur 1952. g. 26. apr. Osoblagā Nr. 7 miris.


 

   2024 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :