L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 
L.k.o.k. biogrāfija

LKOK nr 3/279: Hugo Celmiņš

LKOK nr.3/279

Celmiņš, Hugo


Kapteinis Studentu bataljonā.


* 1877. g. 31. oktobrī Lubānas pagastā.

+ Nošauts 1941. g. 30. jūlijā Maskavā.

[]

Apbalvots par cīņām pie Rīgas tiltiem 1919. gadā no 9. uz 10. oktobri.

Bija Latvijas Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapulces deputāts. Latvijas valdībā laikā no 1921. līdz 1931. gadam bijis: zemkopibas, izglītības, ārlietu ministrs un Ministru prezidents. No 1931. g. 23. aprīļa līdz 1935. g. 13. septembrim Rīgas pilsētas galva. No 1935. g. līdz 1938. g. jūlijam Latvijas sūtnis Berlīnē. Pēc tam privātā dzīvē.

1941. g. 12. jūlijā padomju varas notiesāts uz nāvi.


LKO  TZO 
SVAN  STAN 
FRLH  LTGD  EERX  PLRE  FIBR  SEVA 

CELMIŅŠ HUGO Pētera dēls
Studentu bataljona leitnants.

Ordenis piešķirts 1920. gadā

Dzimis 1877. g. 30. okt. Lubānas pag. lauksaimnieka ģimenē.

Mācījies Lubānas ministrijas skolā, beidzis Gorku zemkopības skolu Mogiļevas gub., 1903. g. beidzis RPI. Oloņecas gub. agronoma palīgs Petrozavodskā, no 1906. g. dabas zinību skolotājs Samaras lauksaimn. vidusskolā. 1908. g. pārcēlies uz Rīgu, agronoms Rīgas lauksaimn. centrālbiedrībā. 1907-1913. g. žurnāla "Baltijas Lauksaimnieks" redaktors. 1910.-1914. g. Krievijas Zemkopības departamenta vecākais speciālists Baltijas guberņās. 1913-1914. g. papildinājies lauksaimn. studijās Bernes universitātē Šveicē.

1. pasaules kara laikā mobilizēts Krievu armijā, dienējis Grodņas cietoksnī, Polijas frontē, piedalījies daudzās kaujās. Apbalv. ar Staņislava III šķ. un Annas III šķ. ordeņiem. Nokļuvis vācu gūstā, no tā atgriezies 1918. g. dec., atsācis darbu Latvijas lauksaimn. centrālbiedrībā kā sekretārs. Priekuļu lauksaimn. skolas skolotājs, žurnāla "Latvijas Lauksaimnieks" redaktors.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. 15. jūn., nozīmēts par Latvijas Pagaidu valdības pilnvarotā Ziemeļlatvijā palīgu un civilpārvaldes agrārās un mežu nodalās pārzini Cēsīs.

1919. g. okt. iestājies Studentu bataljonā. 1919. g. okt. Rīgas aizstāvēšanas dienās pret bermontiešiem C. piedalījās kaujās pie Rīgas tiltu noturēšanas, līdz mūsu karaspēka daļas paspēja sakārtoties. Par varonību šajās cīņās paaugst. dienesta pak.

Latvijas Tautas Padomes loceklis, Satversmes Sapulces deputāts. 1920-1921. g. zemkopības ministrs. 1921.-1923. g. zemkopības ministra biedrs, 1923. g. okt.-1924. g. febr. izglītības ministrs. 1924. g. dec-1925. g. dec. ministru prezidents, reizē arī kādu laiku otrreiz zemkopības ministrs. 1925. g. aug.-dec. ārlietu ministrs. 1928. g. dec- 1931. g. martā otrreiz ministru prezidents, no 1930. g. febr. arī ārlietu ministrs, 14. Saeimas deputāts. 1931. g. apr-1935. g. 13. sept. Rīgas pilsētas galva. Vēlāk diplomātiskā darbā kā Latvijas sūtnis Vācijā un Holandē (1935. g. 12. sept. - 1938. g. 1. sept.) un Austrijā (līdz 1938. g. apr.). No 1938. g. 1. sept. līdz 1940. g. 1. sept. Ārlietu ministrijas rīcībā, kad okupācijas apstākļos tā tika likvidēta. Apbalv. ar TZO I, II šķ., Somijas Baltās Rozes, Zviedrijas Vasas I šķ., Polijas "Polonia Restituta". Beļģijas Leopolda II šķ., Dienvidslāvijas Svētā Savas, Portugāles Militārā Kristus, Lietuvas Ģedimina I šķ., Rumānijas Kroņa, Ungārijas Nopelnu, Igaunijas Ērgļa Krusta, Svētā Krēsla Sv. Silvestra Francijas Goda leģiona ordeņiem; Vācu Olimpiskās Godazīmes I šķ.

1940. g. jūl. Tautas Saeimas vēlēšanās viens no nepieņemtā Demokrātiskā bloka kandidātiem.

1940. g. rudenī apcietināts, 1941. g. 30. jūl. Maskavā, Lubjankas cietumā nošauts.

Papildinformācija:

ET: Hugo Celminš (End pea- ja välisminister) apbalvots ar Kotkarist I šķ. (29.04.1931)


 

   2023 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :