L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 
L.k.o.k. biogrāfija

LKOK nr 3/1520: Otto Cielēns

LKOK nr.3/1520

Cielēns, Otto


Kareivis Atsevišķā (studentu) rotā.


* 1897. g. 29. septembrī Mārsnēnu pagastā.

+ Atrasts pēc vācu ienākšanas 1941. g. jūlijā, pie Babītes nošauts.

[Apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.]

Apbalvots par 1919. g. 10. marta cīņām pie Saldus ienaidnieka aizmugurē.

Paaugstināts par leitnantu.

1940. gadā NKVD apcietināts.


LKO  TZO  AIZX 

CIELĒNS OTO Pētera dēls
Atsevišķās (Studentu) rotas virsnieka vietnieks.

Ordenis piešķirts 1922. gadā

Dzimis 1897. g. 29. sept. Mārsnēnu pag.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1918. g. 20. dec., piedalījies cīņās pret lieliniekiem Kurzemē un Zemgalē. Paaugst. par leitnantu, skaitot no 1919. g. 22. maija.

1919. g. 10. martā pie Saldus pilsētas Popuļu mājām C. kopā ar dažiem kareivjiem brīvprātīgi apgāja ienaidnieka spārnu, ielauzās lielinieku aizmugurē un ar patšautenes uguni sacēla pretinieka rindās paniku. Tā rezultātā lielinieki bēga, atstājot kaujas laukā 11 kritušos un 2 rotu munīciju.

Pēc Rīgas atbrīvošanas turpinājis dienestu. 1920. g. sept. iecelts par autotanka "Vidzemnieks" komandieri.

Pēc demobilizācijas studējis ekonomiku LU. 1935. g. 15. maijā apbalv. ar TZO IV šķ., tā paša gada nov. ar Aizsargu Nopelnu krustu. Direktora vietnieks a/s "Kūdra".

Padomju okupācijas laikā arestēts un pēc kara tribunāla sprieduma 1941. g. Babītes pag. nošauts. 1941. g. jūl. apbedīts Rīgā, Brāļu kapos.

Papildinformācija:

T 1941(23, 24): Nāves paziņojumi.


 

   2023 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :