L.k.o.k.
Lāčplēša kaŗa ordeņa
kavalieŗi


LKO
 
  Pilna Māras istabiņa
Sīku, mazu šūpulīšu:
Kad to vienu kustināja,
Visi līdzi līgojās.

  Iesākumlapa [Home]  
  L.k.o. statūti
 
Meklēt L.k.o.k. pēc:
  Numura (LV) (600k!)
  Uzvārda (LV)
  Kaujas vienības (LV)
  Ārzemju kaŗaspēku
piederības
 
Citiem apbalvojumiem
   
  KAD dzimis (gads)
  KAD miris (gads)
  KUR miris (valsts)
   

PAR šo dB / vēres  Atpkaļ uz servera
mājaslapu

[megabytedata1.co.uk]

 
 
L.k.o.k. biogrāfija

LKOK nr 3/1705: Reinholds Kažoks

LKOK nr.3/1705

Kažoks, Reinholds


Virsleitnants Valkas apriņķa komandantūrā.


* 1887. g. 10. jūnijā Valtenberģu pagastā.

+ 1941. g. 14. oktobrī, Sumagas lāgerpunktā Soļikamskā, Usoļlagā

[]

Apbalvots par 1919. g. 27. aprīļa izlūkgājienu Rūjienas apkārtnē un iegūto ziņu sniegšanu igauņu karaspēka priekšniekam.Deportēts


LKO 

KAŽOKS REINHOLDS Kriša dēls
Valmieras apr. komandantūras virsleitnants.

Ordenis piešķirts 1924. gadā

Dzimis 1887. g. 10. jūn. Valtenbergu (Mazsalacas) pag. Lejasjānitmačos. Beidzis Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā. Tautskolotājs, pasta un telegrāfa ierēdnis.

Krievu armijā iestājies 1916. g. martā Rezerves latv. strēln. pulkā. 1917. g. febr. beidzis Vladimira karaskolu Petrogradā, atgriezies pulkā kur dienējis līdz 1917. g. dec, Paaugst. par podporučiku.

Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. g. 1. febr., ieskaitīts Valmieras apr. komandantūras komandā Rūjienā, piedalījies kaujās pret lieliniekiem.

1919. g. 27. apr., kad lielinieki uzbruka Rūjienai un igauņu daļās izcēlās apjukums, R. brīvprātīgi veica izlūkošanu, iegūtās ziņas nodeva igauņu komandierim, tā sekmēdams pretinieka atsišanu. Kad lielinieki aplenca armijas noliktavu Buku mājās, kopā ar dažiem kareivjiem devās turp un visas mantas izveda.

1919. g. jūl. iecelts par etapa komandantu Gulbenē, no 1919. g. nov. dienējis Cēsu apr. komandantūrā. 1920. g. apr. pārcelts uz Vidzemes-Latgales gūstekņu nometnes apsardzes rotu, no turienes komandēts uz 9. Rēzeknes kājn. pulku.

Atvaļināts 1920. g. 30. sept. Līdz 1931. g. tautskolotājs Līvu pag. pamatskolā, Cēsīs. Jaunsaimnieks Sēļu pag. Kažokos. Vēlāk pārgājis darbā uz Valkas pag. pagastskolu, dzīvojis Valkā.

1940. g. no darba atlaists. 1941. g, 14. jūn. deportēts uz Krieviju. Miris Sumagas lāgerpunktā Usoļlagā 1941. g. 14. okt.


 

   2024 megabyte_data infolaboratorium vulpecula seloniensis : UK Server1 :